chính sách hoàn tiền
09
Th9

Chính sách hoàn tiền

Quý khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của Slim Up Center nếu không đạt như cam kết, hoặc có tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Khách hàng có thể liên hệ với nhân viên của chúng tôi để báo trước và Trung tâm hoàn trả số tiền đã mua dịch vụ.
Số tiền hoàn trả sẽ bằng số tiền đã nộp trừ đi các chi phí và các dịch vụ mà khách hàng đã dùng.

Để lại một câu trả lời

Call Now Button