Gói dịch vụ

GÓI DỊCH VỤ PHỔ THÔNG

GÓI NGÀY

01

NGÀY
 • Khám, đo (STATION)
 • Giảm béo vùng bụng (EXIMIA)
 • Nâng cơ, trẻ hóa mặt 1 lần (EXIMIA)
 • Giảm đùi, bắp tay (ULTRA)
 • Thải độc, nâng cơ (STEAM)
LIÊN HỆ

GÓI TUẦN

07

NGÀY
 • Khám, đo (STATION)
 • Giảm béo vùng bụng, đùi, bắp tay, bắp chân (EXIMIA)
 • Nâng cơ, trẻ hóa mặt 1 lần (EXIMIA)
 • Thải độc, nâng cơ (STEAM)
 • Trẻ hóa, trắng da body (DR.MULLER)
LIÊN HỆ

GÓI THÁNG

30

NGÀY
 • Khám, đo và lên phác đồ điều trị (STATION)
 • Giảm béo vùng bụng (EXIMIA)
 • Nâng cơ, trẻ hóa mặt 4 lần (EXIMIA)
 • Giảm đùi, bắp tay (ULTRA)
 • Thải độc, nâng cơ (STEAM)
 • Điều trị cellulite (DRAIN)
 • Trẻ hóa, trắng da body (DR.MULLER)
LIÊN HỆ

GÓI DỊCH VỤ CAO CẤP

GÓI SILVER

06

THÁNG
 • Khám, đo và lên phác đồ điều trị (STATION)
 • Giảm béo vùng bụng (EXIMIA)
 • Điều trị cellulite (DRAIN)
 • Nâng cơ, trẻ hóa mặt (EXIMIA)
 • Giảm đùi, bắp tay (ULTRA)
 • Thải độc, nâng cơ (STEAM)
 • Điều trị cellulite (DRAIN)
 • Tạo form, nâng khối cơ (ULTRA)
 • Trẻ hóa, trắng da body (DR.MULLER)
LIÊN HỆ

GÓI GOLD

01

NĂM
 • Khám, đo và lên phác đồ điều trị (STATION)
 • Giảm béo vùng bụng (EXIMIA)
 • Điều trị cellulite (DRAIN)
 • Nâng cơ, trẻ hóa mặt (EXIMIA)
 • Giảm đùi, bắp tay (ULTRA)
 • Thải độc, nâng cơ (STEAM)
 • Điều trị cellulite (DRAIN)
 • Tạo form, nâng khối cơ (ULTRA)
 • Trẻ hóa, trắng da body (DR.MULLER)
LIÊN HỆ

GÓI PLATINUM

02

NĂM
 • Khám, đo và lên phác đồ điều trị (STATION)
 • Giảm béo vùng bụng (EXIMIA)
 • Điều trị cellulite (DRAIN)
 • Nâng cơ, trẻ hóa mặt (EXIMIA)
 • Giảm đùi, bắp tay (ULTRA)
 • Thải độc, nâng cơ (STEAM)
 • Điều trị cellulite (DRAIN)
 • Tạo form, nâng khối cơ (ULTRA)
 • Trẻ hóa, trắng da body (DR.MULLER)
LIÊN HỆ
Call Now Button